Lupe

Ochrona danych

 

Uwaga ogólna i informacje obowiązkowe

Wyznaczenie organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

 

E & M Vertriebs GmbH
Alfred Metz i Tobias Engel
Alte Kissinger Strasse 7
97688  Złe Kissingen

 

Organ odpowiedzialny decyduje samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, dane kontaktowe itp.).

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać wyrażoną już zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych. Właściwym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych jest stanowy inspektor ochrony danych kraju związkowego, w którym nasza firma ma siedzibę. Poniższy link zawiera listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe:  https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

 

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Tobie lub podmiotom trzecim. Jest udostępniany w formacie do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przeniesienia danych do innej odpowiedzialnej osoby, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy jest to

jest technicznie wykonalne.

 

Prawo do informacji, poprawiania, blokowania, usuwania

Przysługuje Ci prawo do bezpłatnej informacji o Twoich przechowywanych danych osobowych, pochodzeniu danych, ich odbiorcach i celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie w ramach obowiązujące przepisy prawa. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z opcji kontaktowych wymienionych w informacji prawnej, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące danych osobowych.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przesyłania poufnych treści, które przesyłasz nam jako operatorowi strony, nasza strona korzysta z SSL lub. Szyfrowanie TLS. Oznacza to, że dane przesyłane za pośrednictwem tej strony internetowej nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po wierszu adresu „https: //” przeglądarki oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Inspektor ochrony danych

Mamy inspektora ochrony danych

Tobiasz Engel

E&M Vertriebs GmbH

Alte Kissinger Strasse 7

97688 Bad Kissingen, Niemcy

Telefon: 0971-13020588
E-mail: info@e-roller-bayern.de

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje nam w plikach dziennika serwera. To są:

  • Odwiedzone strony w naszej domenie

  • Data i godzina żądania serwera

  • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki

  • Używany system operacyjny

  • URL strony odsyłającej

  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

  • adres IP

Nie ma łączenia tych danych z innymi źródłami danych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Transmisja danych przy zawieraniu umowy kupna i wysyłki towaru

Dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim tylko w przypadku konieczności realizacji umowy. Stronami trzecimi mogą być na przykład dostawcy usług płatniczych lub firmy logistyczne. Dalsze przesyłanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z niektórych funkcji. Przesyłane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu korzystania z danej oferty lub usługi. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, np. z przyczyn technicznych, poinformujemy Cię o tym e-mailem. E-mail zostanie wysłany na adres podany podczas rejestracji.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać wyrażoną już zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które już miało miejsce.

Dane zebrane podczas rejestracji przechowujemy przez okres, w którym jesteś zarejestrowany w naszym serwisie. Twoje dane zostaną usunięte, jeśli anulujesz rejestrację. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

 

Formularz kontaktowy

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego, w tym Twoje dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia Twojej prośby lub uzyskania dostępu do dalszych pytań. Dane te nie będą przekazywane bez Twojej zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać wyrażoną już zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mail. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych przed cofnięciem zgody.

Dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub nie będzie już potrzeby przechowywania danych. Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Okres przechowywania wpisów i komentarzy

Wpisy i komentarze oraz powiązane dane, takie jak adresy IP, są zapisywane. Treść pozostaje na naszej stronie internetowej, dopóki nie zostanie całkowicie usunięta lub musiała zostać usunięta ze względów prawnych.

Wpisy i komentarze są zapisywane na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać wyrażoną już zgodę. Do odwołania wystarczy nieformalne powiadomienie e-mail. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane biuletynu

Aby wysyłać nasz biuletyn, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail. Konieczna jest weryfikacja podanego adresu e-mail i wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera. Dodatkowe dane nie są zbierane lub są dobrowolne. Dane wykorzystywane są wyłącznie do wysyłki newslettera.

Dane podane podczas rejestracji do newslettera przetwarzane są wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać wyrażoną już zgodę. Do rezygnacji wystarczy nieformalne powiadomienie e-mail lub możesz zrezygnować z subskrypcji, korzystając z linku „Wypisz się” w biuletynie. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane wprowadzone w celu skonfigurowania subskrypcji zostaną usunięte, jeśli anulujesz. Jeśli te dane zostały nam przekazane do innych celów i gdzie indziej, pozostaną u nas.

Youtube

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki z serwisu YouTube do integracji i wyświetlania treści wideo. Portal wideo jest udostępniany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz stronę ze zintegrowaną wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu YouTube informuje, do której z naszych stron uzyskałeś dostęp.

YouTube może przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu, jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube. Możesz temu zapobiec, wylogowując się wcześniej.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit.f RODO.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem:  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

Vimeo

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki firmy Vimeo do integracji i wyświetlania treści wideo. Dostawcą portalu wideo jest Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Po wywołaniu strony ze zintegrowaną wtyczką Vimeo nawiązywane jest połączenie z serwerami Vimeo. Dzięki temu Vimeo dowie się, do której z naszych stron uzyskałeś dostęp. Vimeo znajdzie Twój adres IP nawet wtedy, gdy nie jesteś zalogowany do portalu wideo lub nie masz tam konta. Informacje zarejestrowane przez Vimeo przekazywane są na serwery portali wideo w USA.

Vimeo może przypisać Twoje zachowanie podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się wcześniej.

Szczegółowe informacje na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Vimeo pod adresem:  https://vimeo.com/privacy .

 

Ciasteczka

Nasza strona korzysta z plików cookies. Są to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu. Pliki cookie pomagają nam uczynić naszą ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, skuteczniejszą i bezpieczniejszą.

Niektóre pliki cookie to „pliki cookie sesji”. Takie pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Jednak inne pliki cookie pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki sam ich nie usuniesz. Takie pliki cookie pomagają nam rozpoznać Cię po powrocie na naszą stronę internetową.

Dzięki nowoczesnej przeglądarce internetowej możesz monitorować, ograniczać lub uniemożliwiać ustawienie plików cookie. Wiele przeglądarek internetowych można skonfigurować w taki sposób, aby pliki cookie były automatycznie usuwane po zamknięciu programu. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Ustawienie plików cookie, które są niezbędne do realizacji procesów komunikacji elektronicznej lub udostępnienia niektórych funkcji, z których chcesz skorzystać (np. koszyka zakupów), opiera się na Art. 6 (1) (f) RODO. Jako operator tej witryny mamy uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu bezbłędnego technicznie i sprawnego świadczenia naszych usług. Jeśli ustawione są inne pliki cookie (np. do funkcji analitycznych), będą one traktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą usługi analizy internetowej jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa „cookies”. Są to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu i które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są przesyłane na serwer Google i tam przechowywane. Lokalizacja serwera to zazwyczaj USA.

Pliki cookie Google Analytics są ustawiane na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Jako operator tej strony mamy  prawnie uzasadniony interes polegający na analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej oraz, w razie potrzeby, reklamy.

 

Anonimizacja IP

Korzystamy z Google Analytics w połączeniu z funkcją anonimizacji IP. Zapewnia, że Google skraca Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Mogą wystąpić wyjątkowe przypadki, w których Google przesyła pełny adres IP na serwer w USA i tam go skraca. W naszym imieniu Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 

Wtyczka przeglądarki

Można zapobiec ustawianiu plików cookie przez przeglądarkę internetową. Może to jednak ograniczyć niektóre funkcje naszej strony internetowej. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych dotyczących korzystania z witryny, w tym adresu IP, i późniejszemu przetwarzaniu przez Google. Możesz to zrobić, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który uniemożliwi zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na naszej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics.

Szczegółowe informacje na temat obsługi danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

 

Przetwarzanie zamówienia

Aby w pełni przestrzegać ustawowych wymogów dotyczących ochrony danych, zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania zamówień.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Może służyć do tworzenia raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google, a także z danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Nie ma możliwości przypisania danych do konkretnej osoby. W każdej chwili możesz wyłączyć tę funkcję. Możesz to zrobić za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabraniając gromadzenia danych przez Google Analytics, jak wyjaśniono w sekcji „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

 

PayPal

Nasza strona internetowa umożliwia płatność przez PayPal. Dostawcą usług płatniczych jest PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg.

Jeśli płacisz przez PayPal, wprowadzone dane płatności zostaną przesłane do PayPal.

Przekazywanie danych do PayPal odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO (zgoda) oraz Art.6 ust.1 lit.b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili możesz odwołać wyrażoną już zgodę. Operacje przetwarzania danych z przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

 

Klarna

Nasza strona internetowa umożliwia płatność za pośrednictwem Klarna. Dostawcą usług płatniczych jest Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

Płacąc za pomocą Klarna (rozwiązanie kasowe Klarna), Klarna zbiera od Ciebie różne dane osobowe. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Klarna pod adresem:  https://www.klarna.com/de/datenschutz/ .

Klarna używa plików cookie do optymalizacji rozwiązania kasowego Klarna. Ta optymalizacja stanowi uzasadniony interes w rozumieniu artykułu 6 (1) (f) RODO.Cookies to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu. Pliki cookie Klarna pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Szczegóły dotyczące korzystania z plików cookie Klarna można znaleźć pod adresem:  https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf .

Twoje dane są przekazywane do Klarna na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO (zgoda) i Art.6 ust.1 lit.b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili możesz odwołać wyrażoną już zgodę. Operacje przetwarzania danych z przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

 

Natychmiastowy przelew bankowy

Nasza strona internetowa umożliwia płatność za pośrednictwem „Sofortüberweisung”. Dostawcą usług płatniczych jest Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium.

Za pomocą procesu „Sofortüberweisung” otrzymujemy potwierdzenie płatności w czasie rzeczywistym od Sofort GmbH i możemy natychmiast rozpocząć wypełnianie naszych zobowiązań.

W przypadku płatności przez „Sofortüberweisung” Twój PIN i TAN są przesyłane do Sofort GmbH. Dostawca płatności loguje się do Twojego konta bankowości internetowej, automatycznie sprawdza saldo Twojego konta i dokonuje przelewu. Następuje natychmiastowe potwierdzenie transakcji. Twoja sprzedaż, linia kredytowa Twojego kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych kont i ich sald są również automatycznie sprawdzane po zalogowaniu.

Oprócz kodu PIN i TAN transmisja do Sofort GmbH obejmuje również dane dotyczące płatności i dane osobowe. Twoje dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer(y) telefonu, adres e-mail, adres IP oraz wszelkie inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Ten transfer danych jest konieczny, aby ustalić Twoją tożsamość ponad wszelką wątpliwość i zapobiec próbom oszustwa.

Przekazywanie Twoich danych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie Art. 6 ust.1 lit.a RODO (zgoda) i Art.6 ust.1 lit.b RODO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili możesz odwołać wyrażoną już zgodę. Operacje przetwarzania danych z przeszłości pozostają skuteczne w przypadku odwołania.

Szczegóły dotyczące płatności w Sofortüberweisung można znaleźć pod adresem:  https://www.sofort.de/datenschutz.html  oraz  https://www.klarna.com/sofort/ .

 

Wtyczka Twittera

Nasza strona internetowa korzysta z funkcji serwisu Twitter. Dostawcą jest Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Kiedy korzystasz z Twittera i funkcji „Prześlij dalej”, odwiedzane strony internetowe są połączone z Twoim kontem na Twitterze i publikowane w Twoim kanale Twittera. W ten sposób dane są przesyłane do Twittera. Nie znamy treści przesyłanych danych ani wykorzystania tych danych przez Twittera. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Twittera:  https://twitter.com/privacy .

Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze:  https://twitter.com/account/settings

 

Google AdSense

Nasza strona internetowa korzysta z Google AdSense. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense służy do integracji reklam i wykorzystuje pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa zapisuje na Twoim urządzeniu w celu analizy korzystania ze strony. Google AdSense korzysta również z sygnałów nawigacyjnych w sieci. Sygnały nawigacyjne w sieci Web to niewidoczne grafiki, które umożliwiają analizę ruchu odwiedzających na naszej stronie internetowej.

Informacje generowane przez pliki cookie i sygnalizatory WWW są przesyłane na serwery Google i tam przechowywane. Serwer znajduje się w USA. Google może przekazywać te informacje partnerom umownym. Jednak Google nie połączy Twojego adresu IP z innymi przechowywanymi na Twój temat danymi.

Przechowywanie plików cookie AdSense opiera się na Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszych reklam.

Dzięki nowoczesnej przeglądarce internetowej możesz monitorować, ograniczać i zapobiegać ustawianiu plików cookie. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej. Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zebranych o Tobie przez Google w sposób opisany powyżej i w celu wskazanym powyżej.

 

Google AdWords i śledzenie konwersji Google

Nasza strona internetowa korzysta z Google AdWords. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

AdWords to internetowy program reklamowy. Pracujemy ze śledzeniem konwersji w ramach programu reklamowego online. Po kliknięciu reklamy umieszczonej przez Google, plik cookie jest ustawiany do śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa przechowuje na Twoim urządzeniu. Pliki cookie Google AdWords tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Google i my możemy stwierdzić na podstawie pliku cookie, że kliknąłeś reklamę i zostałeś przekierowany na naszą stronę internetową.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Pliki cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy korzystają ze śledzenia konwersji. Klienci Adwords dowiadują się, ilu użytkowników kliknęło ich reklamę i zostało przekierowanych na strony z tagiem śledzenia konwersji. Jednak klienci AdWords nie otrzymują żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się jego wykorzystaniu. Tutaj plik cookie konwersji musi zostać dezaktywowany w ustawieniach użytkownika przeglądarki. Oznacza to, że nie ma uwzględniania w statystykach śledzenia konwersji.

„Cookies konwersji” są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jako operator strony internetowej mamy uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji naszej strony internetowej i naszych reklam.

Szczegółowe informacje na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google:  https://www.google.de/policies/privacy/ .

Dzięki nowoczesnej przeglądarce internetowej możesz monitorować, ograniczać lub uniemożliwiać ustawienie plików cookie. Dezaktywacja plików cookie może ograniczyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

Źródło: Konfigurator ochrony danych z  mein-datenschutzbeauftragter.de

Masz dodatkowe pytania? 

Skontaktuj się z nami>

Polityka prywatności